Kính gửi: Quý Khách hàng

 

Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử Trần Gia (Alonhadat.com.vn) trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã hợp tác và sử dụng dịch vụ của Alonhadat.com.vn trong suốt thời gian vừa qua.

 

Thực hiện Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; cùng với mong muốn mang đến sự thuận tiện cho Quý Khách hàng trong việc quản lý, lưu trữ, tìm kiếm, sử dụng hóa đơn, thực hiện các giao dịch liên quan đến thủ tục kê khai và báo cáo thuế, chúng tôi quyết định áp dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 01/04/2019.

 

Quý khách hàng sau khi chuyển khoản để sử dụng dịch vụ, nếu có nhu cầu lấy hóa đơn tài chính vui lòng liên hệ các số điện thoại hỗ trợ trên website ngay trong ngày (giờ hành chính) để chúng tôi thực hiện việc xuất hóa đơn cho Quý khách (nếu ngoài giờ hành chính) Quý khách hàng có thể để lại tin nhắn. Nếu hết ngày chúng tôi không nhận được thông tin xuất hóa đơn chúng tôi sẽ xuất hóa đơn là khách lẻ không lấy hóa đơn, chúng tôi sẽ không thế xuất lại hóa đơn cho Quý khách.

 

Thông tin xuất hóa đơn gồm:

  • Tên công ty
  • Mã số thuế
  • Địa chỉ đăng ký trong giấy phép kinh doanh
  • Email để nhận hóa đơn điện tử

Vì "Theo Khoản 2 điều 16 Thông tư 39/TT-BTC” về thời điểm xuất hóa đơn, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền."

 

Chúng tôi trân trọng thông báo để Quý Khách hàng nắm thông tin và tiếp tục hợp tác với Alonhadat.com.vn đối với việc chuyển đối hình thức hóa đơn điện tử nêu trên.

 

Trân trọng thông báo.