Tin tức

  • Thông báo về việc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử

    Thực hiện Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; cùng với mong muốn mang đến sự thuận tiện cho Quý Khách hàng trong việc quản lý, lưu trữ, tìm kiếm, sử dụng hóa đơn, thực hiện các giao dịch liên quan đến thủ tục kê khai và báo cáo thuế, chúng tôi quyết định áp dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 01/04/2019.

    Xem thêm

 1